Om Astronomisk forening for Køge Bugt


Foreningen blev stiftet i 1993


Foreningen hører hjemme i Greve Kommune på Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve. Foreningen er en amatør astronomisk forening og medlemsskab kræver ingen særlige forudsætninger - udover interesse for astronomi og astrofysik. Foreningen har gennem årene arrangeret astronomiske foredrag i samarbejde med biblioteker i Køge Bugt området. Det gælder f.eks. Greve, Solrød og Køge Biblioteker. Foredragene der bliver holdt af danske professionelle astronomer og astrofysikere kræver ikke særlige forudsætninger og alle tilhørere skal kunne være med. Foredragene er for alle interesserede og ikke kun for medlemmer. 

Derudover holder vi medlemsmøder på Olsbækken. Det kan være i anledning af sol- og måneformørkelser samt stjerneskudssværme eller andre astronomiske begivenheder. På disse aftener er der adgang for alle interesserede. Vi arrangerer nogle gange sommerudflugter med astronomisk tema. Vi har blandt andet besøgt Tycho Brahe Minderne på øen Ven. Vi har også besøgt Observatoriet i Brorfelde samt Kroppedal Museum i Albertslund. Ole Rømers landobservatorium lå tæt på Kroppedal.

Vi har også deltaget i Forskningens Døgn i Roskilde en lørdag i april måned fra 10.00 – 14.00. Her har vi lavet fortovsastronomi og opstillet kikkerter og andet udstyr til observation af Solen med solfilter. Derudover er der blevet udleveret gratis stjernekort ved arrangementet.

I december har vi tradition for julehygge på Olsbækken. Her er der Glögg og æbleskiver samt oplæg ved foreningens medlemmer om et astronomisk emne. Foreningens Generalforsamling afholdes altid i februar måned på Olsbækken for medlemmer der har betalt medlemskontingentet. Ved de øvrige medlemsmøder er alle velkomne. Kom og se om det er noget for dig inden du melder dig ind. Vi glæder os til at se dig. Årskontingentet er i øjeblikket 100 kroner og medlemsskabet gælder hele husstanden.

Tag hele familien med.